22/01/2019 El Castell de Concabella acull la constitució de la Taula d'Inclusió Comunitària de La Segarra

El Consell Comarcal de la Segarra inicia un procés participatiu per a la creació del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva de la Segarra. El primer pas és elaborar una diagnosi social sobre la realitat de la comarca i dels principals reptes de futur, en clau d’inclusió i desenvolupament comunitari. És per aquest motiu, que el Castell de Concabella ha acollit aquesta setmana la primera taula de treball on hi eren presents diferents agents claus i persones expertes amb l’objectiu d’elaborar conjuntament la diagnosi sobre la realitat social de la comarca i elaborar els principals reptes de futur a treballar

Tal com explica la consellera comarcal, Núria Magrans, l’objecte d’aquesta actuació des de l’àrea de serveis socials és realitzar aquesta diagnosi amb la finalitat última de crear un Pla d’acció comunitària inclusiva a la comarca que elabori polítiques per millorar el benestar de la comarca a nivell d’inclusió social.

Es un treball que es durà a terme al llarg de sis mesos i que servirà per elaborar polítiques d’actuació per millorar el benestar a la comarca en termes d’oportunitats. En el transcurs d’aquestes sessions, les persones i entitats que conformen aquesta xarxa, es dividiran en grups per treballar de forma pràctica la realitat social de la comarca i els principals reptes de futur. En aquesta primera jornada s’han puntuant diversos aspectes d’inclusió i d’exclusió segons la intensitat d’afectació que es considera que poden tenir dins la societat segarrenca.

En total més d’una quarantena de persones prenen part en Taula d’Inclusió Comunitària de La Segarra, que es reuniran un cop al mes al Castell de Concabella per seguir desenvolupant aquestes dinàmiques de treball.

Notícies

Castell de Concabella

una porta per descobrir la Segarra