3/7/2022 'La Muda', una exposició fotogràfica d'Ester Gasol

La Muda és el títol de la nova exposició que acollirà el Castell de Concabella a partir del diumenge 3 de juliol.

Es tracta d’un recull de fotografies d’Ester Gasol que cal llegir com una seqüència narrativa: d’imatge en imatge es produeix un procés de metamorfosi en què l’entorn destrueix lentament la identitat de l’individu fins a assimilar-lo en la massa. Les fotografi­es són engolides literalment pel marc, una presó metàl·lica que les envolta i que es va superposant prenent cada cop més presència. 

Ester Gasol, fotògrafa i dissenyadora gràfica del Pla d’Urgell, va fer les fotos al Museu Trepat de Tàrrega i amb aquesta exposició interpel·la l’espectador i el vol fer reflexionar envers el poder que l’individu té per transformar la societat en què viu.

Quan:
Del 3 de juliol al 9 d’octubre de 2022

Horari: 
Dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 a 14.00 hores.

Castell de Concabella

una porta per descobrir la Segarra