Ramon Sanfeliu s'estrena al cap de cinc anys a l'Escola Ondara de Tàrrega exposant al Castell de Concabella. Notícies una porta per descobrir la Segarra